Bezpłatna Terapia

BEZPŁATNA REHABILITACJA I TERAPIA

Od stycznia 2016 roku w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CF Statera realizowany jest program Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka . Program skierowany jest do dzieci w wieku od 2 miesięcy do 7 lat, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. Prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

Warunkiem przyjęcia dziecka na bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez zespół orzekający  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zatrudniamy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół obejmuje neurologa dziecięcego oraz specjalistów z psychologii, pedagogiki, logopedii oraz rehabilitacji.

Zajęcia w ramach programu WWR odbywają się w naszej poradni od poniedziałku do piątku. Terapia dostosowana jest do zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna
  • Logopedyczna / Neurologopedyczna
  • Terapia Ręki
  • Fizjoterapia
  • NDT-Bobath

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: pod nr tel.606 968 544
lub osobiście w poradni – al. W. Roździeńskiego 188, Katowice