Aktualności

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) CF Statera  informuje, że:

1.Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Fizjoterapii Statera oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna CF Statera w Katowicach al W. Korfantego 138, tel 606968544, mail biuro@statera.katowice.pl
2.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych przez nas usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa.
3.Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
5.Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych można się z nami skontaktować w siedzibie firmy oraz pod adresem mailowym: biuro@statera.katowice.pl
8.Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

9. Podstawą przetwarzania jest zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas usług. 

W dniu 24.11.2015r. w CF Statera gościliśmy pana Bartłomieja Wielogórskiego i pana Grzegorza Piątka wraz z ich Prodrobotem. Nasi pacjenci mieli okazję sprawdzić możliwości zautomatyzowanego trenażera chodu. Opinie rodziców były bardzo pozytywne, a dzieci zadowolenie miały wymalowane na buziach. Mamy nadzieję iż Prodrobot zagości u nas wkrótce na stałe.

ProdrobotProdrobot

Prodrobot